RRF-2.1.1-21-2022-00001 A felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

Főkedvezményezett: Magyar Akkreditációs Bizottság
Konzorciumi partnerek: Oktatási Hivatal, Magyar Rektori Konferencia, Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
A projekt megvalósítása: 2022. 02. 01. – 2023. 12. 31.
A megvalósítás összköltsége: 1 765 809 514 Ft

A Magyar Rektori Konferencia keretösszege: 314 056 569 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

 

A projekt célja:

 

A projekt célja a felsőoktatás modernizáláshoz kapcsolódó jogszabályi környezet felülvizsgálata (módosítási javaslatok elkészítése), a felsőoktatás megújítását célzó beavatkozások megvalósítása, a képzési és kimeneti követelmények strukturális átalakítása, a minőségértékelési rendszer képzésfókuszú átalakítása és a minőségértékelési folyamatok egyszerűsítése, összehangolása, a felsőoktatás képzési környezetét támogató speciális ügyviteli rendszerek, digitális ügyintézési platformok fejlesztése, továbbfejlesztése, továbbá a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó eljárás kommunikációját támogató tevékenységek végzése, a www.felvi.hu honlap főoldalának megújítása, továbbá mobileszközökre optimalizált jelentkezési és ügyintézési felület kialakítása, valamint mindezen tevékenységekhez kapcsolódó implementáció és disszemináció. A projekt rendkívül összetett, többszereplős, emiatt több ágazati és társadalmi problémára kíván megoldást nyújtani.

 

 

A Magyar Rektori Konferencia feladatai a projektben:

 

1.Közreműködés a felsőoktatási szervezetekre, valamint a felsőoktatási igazgatás végrehajtó szervére vonatkozó szabályozó eszközök felülvizsgálatában, valamint a képzési szerkezethez illeszkedően a képzési szerkezet további megreformálására irányuló javaslatok kidolgozásában különböző képzési területeken.

2.A Bologna-revízió során feltárt problémák megoldásában való közreműködés, a képzési és kimeneti követelményekhez (továbbiakban KKK) kapcsolódó jogszabályok áttekintése és felülvizsgálata, a KKK-k megújítására vonatkozó meglévő hazai fejlesztési javaslatok áttekintése, rendszerezése, valamint a munkaerőpiaci inputok, stakeholder-bevonás rendszerének kialakítása.

3.A hazai és nemzetközi képzések közötti átjárhatóság, munkaerőpiaci mobilitás támogatásához szükséges a kreditelismerési, validációs keretek (szabályozás) és módszerek országos szintű kialakítása.

4.A szervezeti digitalizáció részeként egy új webportál kialakítása.

5.Implementációs és disszeminációs események szervezése:

  • Workshop felsőoktatási szervezetek és intézmények, gazdasági szereplők részére
  • Szakmai rendezvények a széles társadalmi nyilvánosság, felsőoktatási szervezetek és intézmények, gazdasági szereplők részére (plenáris ülés)
  • Felkészítő workshopok szervezése az új eljárásrendekhez kapcsolódóan a felsőoktatási szervezetek és intézmények részére.

 

 

 

 

 

Művelet folyamatban, kérem várjon...Mégse

Elfelejtette jelszavát?